Free Joomla Template by Discount Justhost
  • Marine Consulting - Konsultacije u pomorstvu
  • Marine Audits and Inspection - Pomorske Inspekcije i Vjestacenja
  • Export and Import - Uvoz i Izvoz (Evropa Azija I Pacifik)
  • Manning agency - Ukrcaj pomoraca
  • Port Management - Menadzment luka i marina

REEDEREI NORD - TANKER OFFICERS SEMINAR

During May last year our agency have organized tanker officer seminar for our principal with more than 60 seafarers participating from various countries and continents.

Main topics on seminar have been:

MCRM – Introduction

Human Performance and Limitations – Attitudes

Cultural Awareness – Situational Awareness

Team and Team state – Communications and Briefings

Decision making

Accident/Incident performance and our vision for zero accidents

Technical incidents presentation

Risk Assessment process

Cyber security policies & procedures

Performing good performance appraisals

Vetting, PSC & Environmental performance statistics & objectives

Training on C/P & BLs

Apart of training sessions, we have organize various tourist tours for participants, including food and beverage.

Udruženje agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore

Udruženje agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore je osnovano 5.12.2019. u Kotoru i upisano je u registar nevladinih organizacija rješenjem UPI 01-056/20-298, pod rednim brojem 9665, donijetim od Ministarstva javne uprave dana 24.01.2020. Naša agencija je jedan od osnivača udruženja.

Ciljevi Udruženja su:

· promocija, razvoj i unaprijeđenje djelatnosti posredovanje pri zapošljavanju pomoraca,

· zaštita interesa i prava članova u skladu sa postojećom zakonskom regulativom i Statutom,

· obezbjeđivanje što bolje i kvalitetnije ponude za zapošljavanje pomoraca a u skladu sa
važećim propisima i standardima,

· promocija pomorskog zanimanja, i

· smanjenje nezaposlenosti pomoraca i razvoju čitave pomorske industrije Crne Gore.
Djelatnosti Udruženja su:

· zastupanje interesa članova Udruženja pred organima državne vlasti,

· predlaganje zakonskih rješenja koja se odnose na djelatnost posredovanja pri zapošljavanju
pomoraca, sistem obrazovanja i sistem obuke pomoraca.

· utvrđivanje pravila ponašanja članova – agencija za posredovanja pri zapošljavanju
pomoraca.

· saradjom sa sličnim organizacijama iz djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca,
organizacijama pomoraca kao i drugim pomorskim organizacijama.

· saradnjom sa organizacijama koje obavljaju obrazovanje i obuku pomoraca.

· informisanost pomoraca o stanju na tržištu pomorske radne snage.

· organizovanje savjetovanja, seminara, predavanja, okruglih stolova i sl. iz oblasti djelatnosti
posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

· izdavanje stručnih radova iz oblasti djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti zapošljavanja
odnosno posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i kome je nadležni državni organ izdalo dozvolu
za rad mogu biti članovi Udruženja, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom
Udruženja.

Organi Udruženja:

· Skupština: kap. Lazović Nenad, kap. Lučić Boro, kap. Mačić Goran, Mijović Bojan, kap.
Milutin Janko, kap. Sikimić Špiro i Vitić Nela.

· Lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja – Predsjednik Udruženja: kap. Nenad Lazović, i

· Predsjednik Skupštine: kap. Janko Milutin.

Obavještenje 14

Sistem kvaliteta naše kompanije je sertifikovan po najnovijem standardu ISO 9001-2015 od strane BV. Time smo nastavili sa praćenjem svjetskih trendova i usaglašavanje sa standardima u poslovanju. Sve procedure i pravilnici su usaglašeni sa:

  1. ISO 9000:2015 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary
  2. ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements
  3. ISO 9004:2018 Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success

 

Obavještenje 13

Naša kompanija je 23.11.2017. godine potpisala Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Srednjom Stručnom Školom iz Novog Sada, jednom od najuglednijih srednjoškolskih ustanova u Srbiji. Ova škola se bavi obrazovanjem kadra iz više različitih oblasti uključujući: mašinstvo, ekonomiju, građevinarstvo, elektrotehniku, trgovinu, turizam... sa posebnim akcentom na saobraćaj  gdje već 10 godina uspješno školuje kadrove za vazduhoplovstvo i drumski saobraćaj. U cilju zaokruživanja svojih aktivnosti na školovanju kadra iz domena saobraćaja škola je izvršila akreditovanje programa za školovanje pomorsko-nautičkog tehničara i brodomašinskog tehničara te otpočela sa školovanjem ovih profila. 

Upravo tu i počinje saradnja sa Srednjom Stručnom Školom koja je u našoj kompaniji prepoznala partnera na polju "in house" obuka, organizovanju i izvođenju praktične nastave za učenike, a u perspektivi i mogućnosti da najbolji učenici ova dva pomorska smjera budu ukrcani kao kadeti i asistenti stroja na brodovima kompanija sa kojima mi sarađujemo. Školovanje kvalitetnog kadra za pomorstvo je danas veoma zahtjevan proces koji diktiraju brojni tržišni činioci, a naše iskustvo i stručnost upravo u ovoj oblasti treba da omogući Srednjoj Stručnoj Školi iz Novog Sada da na tržištu postane prepoznatljiva po školovanju budućih pomoraca koji će biti sposobni da odgovore najtežim zahtjevima savremene plovdbe!

Za sve zainteresovane kandidate iz Crne Gore koji žele da kroz vanredno školovanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju steknu diplomu nautičkog ili brodomašinskog tehničara naša kompanija organizuje pripremnu nastavu iz svih stručnih predmeta, izvođenje praktične nastave, obezbjeđuje neophodnu literaturu kao i direktne konsultacije sa profesorima u prostorijama naše kompanije, čime svim polaznicima značajno smanjujemo troškove školovanja izvan Crne Gore.

Za sve dodatne informacije, uslove i termine polaganja molimo da nas kontaktirate na naše telefone: +382 (0)69 597 766 i +382 (0)69 560 840.

Obavještenje 12

Naša kompanija sklopila je ugovor o zastupanju sa Isthmus Bureau of Shipping (IBS), S.A (ClassIBS) (http://www.classibs.org), koja je registrovana u Panami kao brodarsko klasifikacijsko društvo koje kao takvo pruža usluge pomorskih inspekcija za pomorske administracijePaname, Belizea, Kine, Jamajke, Hondurasa, Bolivie, Moldovije, Vanuatu, Tanzanije, Dominikanske Republike, Kostarike, Paragvaja, Kolombije i RepublikeTogo. Class IBS je član“International Association of Technical Survey and Classification Institutions” (http://www.tsci.info/) Ovim ugovorom naša kompanija postala je njihov ekskluzivni zastupnik za CrnuGoru, Hrvatsku, Albaniju i Sloveniju i ovo je nastavak aktivnosti naše kompanije na pružanju kompletnih usluga u pomorstvu objedinjenih na jednom mjestu.

Obavještenje 11

Naša kompanija je uspješno završila projekat usporedjivanja pomorskih zakona na Pacifiku kao i usporedjivanje seta propisa (Global Regs) koje je IMO predložio pomorskim administracijama na usvajanje radi regulisanja sigurnosti brodova koji nisu pokriveni trenutnim konvencijama koje regulišu sigurnost na moru (SOLAS), zaštitu pomorskog okoliša (MARPOL) i ostalih bitnih konvencija, sa setom propisa koje su Pacifičke pomorske administracije uspostavile tokom prethodnih godina a koje se odnose na istu klasu brodova, tkz. NON-CONVENTIONAL VESSELS. Projekat je organizovan u saradnji sa IMO i PACIFIC COMMUNITY, i obuhvatio je usporedjivanje 105 pomorskih zakona devet Pacifičkih država, kao i usporedjivanje IMO „GlobalRegs“ seta propisa sa važećim Pacifičkim Pomorskim Kodeksom (PimLAWS). Naši prijedlozi i sam izvještaj će biti razmatrani i korišćeni tokom dopuna IMO-vih propisa (GlobalRegs) za NON-CONVENTIONAL brodove pa su time naša kompanija i svi ukljućeni u ovaj projekat direktno uključeni u razvoj propisa na globalnom nivou pod okriljem IMO-a što je velika čast za sve nas.

Obavještenje 10

Danas su prvi Kadeti preko naše kompanije ukrcani na svoj prvi brod, zahvaljujući našoj saradnji sa brodrskom kompaniom NORD. Zelimo im srecnu plovidbu i mirno more.

Obavještenje 9

Naša kompanija je organizovala seminar za studente Fakulteta za Pomorstvo u Kotoru, naše buduće kadete na kojem je prisustvovalo oko 100 studenata koji su ove godine dimplomirali na fakultetu.

 Takodje u Kotoru je održan seminar za kadete palube koji su prijavljeni za ukrcaj kod naše agencije. Na seminaru su pored Kap. Lučića, predavanja držali i Kap- Mario Pilastro, Kap. Ilija Milović, Kap. Savić Božović i Ch. Eng Dulić Predrag.

 

Obavještenje 8

Naša kompanija je postala ovlašćeni zastupnik brodarske kompanije iz Japana – DORVAL SHIP MANAGEMENT, i ubuduće će ukrcavati našu posadu na njihove brodove za prijevoz hemikalija.

Obavještenje 7

Naša kompanija je potpisala Ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa fakultetom za Pomorstvo u Kotoru i Srednjom Pomorskom Školom u Beogradu na osnovu kojih ćemo saradjivati na promociji i unapredjenju pomorstva u Srbiji i Crnoj Gori.